For cats

HEXAGON - TWT-2018 004

HEXAGON STILT HOUSE

STILT HOUSE - SH-2018 003

HAPPY HOUSE

HAPPY HOUSE - FST-2018 003

Kích thước: 50 x 50 x 116 cm -  20” x 20” x 46”

Kích thước: 40 x 40 x 75 cm -  16”x 16” x 29.5”

Kích thước: 32 x 32 x 83cm -  12.5 “x 12.5” x 33”

FISHING TEN - FST-2018 002

BOX 1 - B1-2018 006

TWINS TOWER - TWT-2018 5

Kích thước: 60 x 40 x 119 cm -  23.5” x 16” x 47”

Kích thước: 40 x 40 x 90 cm -  16” x 16” x 35.5”

Kích thước: 50 x 50 x 120 cm -  20” x 20” x 47”

fishingten BOX 1 TWINS TOWER

Cho mèo

 For cats

Cho chó

Sản phẩm

> Cho mèo

Sản phẩm

> Cho mèo

> Cho chó

Ball foam large

Kích thước: 7.5 x 7.5cm -  3 x 3”

ball Large

Ball foam medium

Kích thước: 6.4x 6.4cm - 2.5” x 2.5”

ball2

Cho gà

> Cho chó

Chicken coop

Kích thước: 158 x 92 x 127cm -  62 x 36” x 50”

 For catstop

Sản phẩm

> Cho mèo

> Cho gà

Star foam large

Kích thước: 25 x 25cm -  10 x 10”

Star

Bone foam large

Kích thước: 25 x 12cm -  10 x 5”

bone fish

Fish foam medium

Kích thước: 30 x 8cm -  10 x 5”

CORN

CORN -

Kích thước: 20 x 10 x 5 cm -  8” x 4” x 2”

roll

ROLL DUAL- F

Kích thước: 47 x 25 x 50 cm -  18.5” x 10” x 20”

Copyright © 2018  HoaLam Co.,Ltd.  ”tamhoalam@gmail.com“

Cụm công nghiệp HẢI SƠN - Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

  Nguyễn Ngọc Nữ - Giám Đốc    Email : Sara@suncomus.com - Tel : 072-3762924 / 072-3762925 - Fax : 072-3763197

Home Contact Our Customer Home Products #topchicken_vn #topcat_vn #topdog_vn Trang chủ Sản phẩm Liên hệ Khách hàng của chúng tôi Products