Cả 2 nhà máy của công ty được xây dựng ở Khu Công Nghiệp Hải Sơn, Ấp BÌnh TIền 2, Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với diện tích 14,000m2, với hơn 320 công nhân.
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc:        Nguyễn Ngọc Nữ - 0903 915 930

Phó giám đốc: Phạm Ngọc Nhã Uyễn - 0937 876 226 ( Ms: Liz )

Email:              sara@suncomus.com

Địa chỉ:             Khu Công Nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức                          Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại:       072-3762924 / 072-3762925

Fax:               072-3763197

Website:        www.hoalamvn.com


Contact

Copyright © 2018  HoaLam Co.,Ltd.  ”tamhoalam@gmail.com“

Cụm công nghiệp HẢI SƠN - Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

  Nguyễn Ngọc Nữ - Giám Đốc    Email : Sara@suncomus.com - Tel : 072-3762924 / 072-3762925 - Fax : 072-3763197

Home Trang chủ Sản phẩm Liên hệ Khách hàng của chúng tôi Our Customer Home Products Contact